UPC - Unified Patent Court

Det europeiska patentsystemet har nyligen genomgått den största förändringen sedan införandet av den europeiska patentkonventionen för över 50 år sedan: Den 1 juni 2023 trädde det nya enhetliga patentsystemet i kraft.

Det nya patentsystemet är ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet av EU:s medlemsstater. I och med det nya patentsystemet har ett nytt enhetligt patent införts vilket har verkan i de 17 medlemsstater som har ratificerat avtalet om en enhetlig patentdomstol.

Utöver ett nytt enhetligt patent har en ny domstol inrättats för hantering av tvister kring det nya patentet: Den enhetliga patentdomstolen eller UPC (Eng. Unified Patent Court). UPC har ensam jurisdiktion över alla enhetliga patent men även, tillsammans med nationella domstolar, delad jurisdiktion över befintliga europeiska patent. Patentinnehavare kan dock välja att exkludera sina europeiska patent ifrån UPC:s jurisdiktion genom att ”opta” ut dessa ur systemet.

Det nya patentsystemet medför att en rad nya frågor och överväganden aktualiseras.

Sandart har under många år följt arbetet med det nya systemet och har sedan lanseringen haft förmånen att vara involverat i flera olika mål vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen av UPC. Byråns praktiska erfarenhet av mål vid den nya domstolen innebär att värdefull kunskap kring det nya systemet har erhållits.  

Behöver du hjälp eller vill veta mer?

Kontakta något av våra registrerade UPC-ombud: Peter Sande, Anna Bladh Redzic, Julia Ericsson, Karin Westerberg, Amanda Krebs Granqvist eller Björn Holmgren.