Allmänna villkor

Gällande fr.o.m. 2022-03-10
Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla uppdrag som vi, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, fullgör för våra klienter