Anna Bladh Redzic

Advokat, partner

Anna Bladh Redzic är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Anna har stor erfarenhet av tvister som rör bl.a. patent, varumärken och upphovsrätt. Hon arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt. Hon är även verksam som medlare i kommersiella tvister.

Anna Bladh Redzic har tidigare varit hovrättsassessor i Svea hovrätt, med immaterialrättslig inriktning, och arbetat som domare både vid nuvarande Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen.