Anna Bladh Redzic är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Anna har omfattande erfarenhet av tvister som rör bl.a. patent, varumärken och upphovsrätt samt allmänna avtalsrättsliga frågor. Hon anlitas som ombud i både svenska och internationella skiljeförfaranden och domstolstvister och har erfarenhet av att agera ombud vid den enhetliga europeiska patentdomstolen UPC, där hon är registrerat ombud. Anna arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt, bl.a. till klienter inom media- och underhållningsbranschen. Hon är även verksam som medlare i kommersiella tvister.

Anna Bladh Redzic har tidigare varit hovrättsassessor i Svea hovrätt, med immaterialrättslig inriktning, och arbetat som domare både vid nuvarande Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen.

Anna är en stående medlem i AIPPI:s pharma committé, styrelseledamot i Swedish Anti-Counter Feit Group och ledamot av Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges Kommitté för Immaterialrätt.