Karin Westerberg

Advokat, partner

Karin Westerberg är specialiserad på processrätt, immaterialrätt och marknadsrätt.

Karin har omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga tvister med särskilt fokus på patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Hon har även erfarenhet av marknadsrättsliga tvister och tvister rörande skydd för företagshemligheter.

Förutom att företräda klienter i tvister vid allmän domstol lämnar Karin löpande rådgivning inom sina specialistområden bl.a. avseende skydd av immaterialrättsliga tillgångar i allmänhet, inklusive upprättande av IP-relaterade avtal, marknadsrättsliga frågor samt regulatoriska frågor på läkemedelsområdet.

Karin är sekreterare i Svensk Forms Opinionsnämnd och ledamot av Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges Kommitté för Immaterialrätt.

Karin är rankad som “rising star” 2018/19 i Managing IP:s IP STARS i kategorierna patenttvister, varumärken och upphovsrätt. Hon rekommenderas även av Legal 500 inom Immaterialrätt och Media (2018 och 2019) och är rankad som ”rising star” i kategorin patenttvister av IAM Patent 1000 (2019).