Julia Ericsson är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Julia har omfattande erfarenhet av tvistlösning inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena, särskilt avseende patent, varumärken, upphovsrätt och företagshemligheter. Hon upprättar och förhandlar även avtal och ger löpande rådgivning inom dessa områden, bl.a. avseende regulatoriska frågor. Julia anlitas bland annat av företag inom branscherna/industrierna läkemedel, medicinteknik, massa och papper, e-handel, byggnad och mjukvara.

Julia är även registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Julia är rankad av Chambers and Partners inom Immaterialrätt (2021-2022) och rekommenderas av Legal 500 inom Immaterialrätt och Media (2018-2022). Hon är också rankad som en Leading patent professional i kategorin patent litigation av IAM Patent 1000 (2020): ““Super-smart and an exceptional advocate”, Ericsson thrives on cross-border instructions, drawing on her deep understanding of regulatory practices to provide holistic advice”." Julia rankas sedan flera år som Global Leader inom patenträtt av Who’s Who Legal (2016-2022). WWL 2020 rapporterar att Julia är “commended by clients who benefit from her “reliable strategic advice and knowledge” and her ability to “go the extra mile to deliver outstanding results on complex contentious patent cases””. Julia rankades vidare som “rising star” 2018/19 i Managing IP:s IP STARS i kategorierna patenttvister, varumärken och upphovsrätt. Julia har också vunnit den internationella utmärkelsen Client Choice Awards i kategorin Intellectual Property – Patents för Sverige 2020 (som delas ut av ILO och Lexology).

"Julia Ericsson is known for her impressive patent litigation practice that includes infringement and invalidity proceedings. "She is very easy to work with, and her advice is always concise and well measured," according to clients."

Chambers Europe 2022