Konkurrensrätt

Våra jurister bistår med konkurrensrättslig analys av avtal och affärsstrategier. Vi företräder även klienter i tvister rörande missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande avtal.

Utnyttjandet av immateriella rättigheter har hamnat i allt större fokus och utgör inte sällan en konkurrensrättslig kärnfråga i tvister. Vi besitter expertis inom konkurrensrättsliga frågor som relaterar till immateriella rättigheter och har framgångsrikt företrätt klienter i ett flertal rättegångar där dessa frågor har ställts på sin spets.