Björn Holmgren arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistlösning.

Björn Holmgren företräder klienter i tvistemål inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena, med särskilt fokus på patent- och upphovsrätt. Björn har erfarenheter av tvister både vid nationella domstolar och Unified Patent Court (UPC). Björn bistår även klienter i diverse branscher med löpande avtalsrättslig och immaterialrättslig rådgivning. Han har också återkommande anlitats som föreläsare i marknadsföringsrätt.

Björn är även registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Björn fullgjorde sin notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt och tog juristexamen på Uppsala universitet. Han har även studerat vid Queen’s University i Kanada.