Björn Holmgren arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistlösning.

Björn Holmgren kommer närmast från Södertörns tingsrätt där han fullgjorde sin notarietjänstgöring.

Björn tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2018. Han har även studerat vid Queen’s University i Kanada.