Tvistlösning

I tvister gäller det att fatta kloka beslut under osäkerhet. När vi anlitas för att lösa tvister ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att löpande hjälpa till med riskanalyser och strategisk planering så att det blir möjligt att agera istället för att reagera.

Vi biträder klienter inför allmän domstol, i skiljeförfaranden och i alternativa tvistlösningsförfaranden, t.ex. medling. Vi har stor erfarenhet av att hantera komplexa kommersiella svenska och internationella tvister. Vi är en av få advokatbyråer i Sverige som regelbundet hanterar tvister över hela immaterialrättens område. Vi företräder också klienter i andra affärsrättsliga tvister, som t.ex. avtals- och fordringstvister. Många av våra jurister har tidigare tjänstgjort i domstol.

Att biträda klienter inför domstol är en egen konstart, som vi älskar att behärska. Många klienter med tunga immaterialrättsportföljer har själva stor erfarenhet av tvister. Då arbetar vi tillsammans. Andra klienter har aldrig tidigare varit i kontakt med domstol. Då vägleder vi er.

Sandart & Partners är medlem i CPR International Institute for Dispute Prevention & Resolution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en internationell organisation som verkar för att tillhandahålla resurser och utbildning avseende alternativa tvistlösningsmodeller. Vi möjliggör för våra klienter att göra ett informerat val mellan olika tvistlösningsformer.