Immaterialrätt

Sandart & Partners har under mer än ett halvt sekel framgångsrikt biträtt klienter i immaterialrättsliga frågor. Vi arbetar inom alla immaterialrättsliga områden: patent, upphovsrätt, mönster (design), varumärken och företagsnamn.

Vår erfarenhet av immaterialrättsliga tvister är både bred och djup och går långt bak i tiden. Dessutom har vi stor kunskap om och vana av immaterialrättsliga avtal. Därför rankas vi ständigt i topp bland Sveriges ledande advokatbyråer inom denna disciplin. Vår framgångsrika rekryteringsstrategi och medarbetarnas aktiva roll i immaterialrättsliga föreningar, lagstiftningsutredningar och akademin säkerställer att vi ska behålla denna ställning även i framtiden.

Våra klienter i immaterialrättsliga ärenden är huvudsakligen stora och medelstora svenska och utländska företag, särskilt inom verksamhetsområdena läkemedel, bioteknik, telekommunikation och annan högteknologi. Vi företräder även rättighetshavare till musik, konst och text. Våra klienter inom känneteckensrätten är företag av alla storlekar som vill värna sina varumärken, domännamn och andra kännetecken eller som behöver freda sig mot intrångspåståenden. 

Läs mer om immaterialrätt: