Marknadsrätt

Marknadsrätten är ett område i tillväxt och ständig förändring. Vi biträder klienter i en rad olika branscher – bl.a. läkemedels- och livsmedelsbranscherna – med regulatorisk rådgivning och marknadsrättslig tvistlösning.

Flera av våra jurister har lång erfarenhet av marknadsrättsliga frågor. Ofta deltar vi redan på planeringsstadiet vid nya reklamkampanjer och produktlanseringar, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att reklamen följer gällande regelverk.

Marknadsrätten får allt oftare betydelse i online-miljö. När nya marknadsföringsmetoder ska prövas rättsligt är det viktigt att ha en gedigen kunskap om marknadsrättens funktion och uppbyggnad.