Amanda Krebs Granqvist

Advokat, Counsel

Amanda Krebs Granqvist är specialiserad huvudsakligen på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Amanda företräder klienter i tvistemål inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena, med särskilt fokus på patent. Amanda har även stor erfarenhet av att upprätta och förhandla licens- och FoU-avtal.

Amanda är även registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Amanda har fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt samt varit verksam vid en annan advokatbyrå där hon arbetade med bank- och finansjuridik, aktiemarknadsrätt och allmän bolagsrätt.

Amanda tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet och har även studerat vid University of Vermont i USA.

Amanda är rankad som “rising star” i kategorin patenttvister i IAM Patent 1000:s guide för 2019, i Managing IP:s guide för 2019, 2020 och 2021 samt i Legal Media Groups Expert Guide för 2021. Vidare var hon en av två svenska vinnare i Managing IP:s Rising Stars Awards för 2021.