Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och tvistlösning.

Peter har stor erfarenhet av rättegångar rörande exempelvis patent, varumärken, upphovsrätt, industriell formgivning och licensavtal. Han arbetar löpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska rättegångar och anlitas ofta som ombud i skiljetvister. Vid sidan om det tvisterelaterade arbetet biträder Peter bl.a. forskningsintensiva bolag i regulatoriska och strategiska frågor. Peter har vidare många uppdrag från klienter inom nöjesindustrin och anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Stockholms Universitet.

Chambers, Legal 500 och andra internationella guider rankar Peter som en ledande aktör.

Peter Sande is renowned as an expert on intellectual property disputes. He often acts as arbitration counsel and is considered a formidable litigator, often working on cross-border cases. Sande is particularly popular with clients from the entertainment industry. Interviewees highlight that "his way of analysing complex technical matters is impressive, and he is also very friendly and easy-going."

Chambers Global 2019

IAM says: Consistently excellent in all forms of IP litigation, Peter Sande is scarcely rivalled for his ability to lead dispersed teams to sucess in cross-border European patent cases. He brings deep strategic and regulatory expertise to every engagement and can support innovators in many meaningful ways.

IAM Global Leaders 2020