Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och tvistlösning.

Peter har stor erfarenhet av rättegångar rörande exempelvis patent, varumärken, upphovsrätt, industriell formgivning och licensavtal. Han arbetar löpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska rättegångar. Vid sidan om tvistlösning ägnar Peter betydande tid åt rådgivning till forsknings-intensiva företag i både regulatoriska och andra strategiska frågor. Peter har vidare många uppdrag från klienter inom nöjesindustrin och anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Stockholms Universitet.

Peter är även registrerat ombud vid den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Chambers, Legal 500 och andra internationella guider rankar Peter som en ledande aktör inom de områden han verkar.

As an authority on patents, trademarks and copyright, Peter Sande is an exceptional advocate, master negotiator and brings great cross-functional skills to the table.

WTR 1000 2022

“If there is even a sniff of a dispute in the air, your first choice should be Peter,” insists one market commentator. “He is undoubtedly the best patent litigator in Sweden, with the ability to recognise the most important details in complicated disputes. He may be softly spoken, but he is razor sharp; you definitely want him on your side in the courtroom."

IAM Patent 2021

"Peter Sande enjoys unanimous acclaim for his patent infringement practice, with one client stating: "He is the best person to use for patent litigation." He represents multinational blue-chip companies, often from the pharmaceutical sector."

Chambers Europe 2021

"Consistently excellent in all forms of IP litigation, Peter Sande is scarcely rivalled for his ability to lead dispersed teams to success in cross-border European patent cases. He brings deep strategic and regulatory expertise to every engagement and can support innovators in many meaningful ways."

IAM Global Leaders 2020