Regulatoriska frågor

Sandart & Partners biträder regelbundet klienter i frågor som rör reglerade produkter och tjänster såsom läkemedel, livsmedel, alkohol, tobak och spel. I dessa sammanhang företräder vi också våra klienter inför myndigheter och domstolar.

Frågorna kan röra t.ex. marknadsgodkännanden och tillstånd, marknadstillträde, parallellimport och produktregler. Vi har också gedigen erfarenhet av att lämna annan regulatorisk rådgivning, t.ex. om integritetsskydd och personuppgiftslagstiftningen. Vi har också biträtt några av Sveriges mest namnkunniga reklam- och designbyråer med löpande juridisk rådgivning.