Patent

Sandart & Partners rankas kontinuerligt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom patenträtt. Vi har omfattande erfarenhet av patenttvister.

Våra klienter är huvudsakligen stora och medelstora europeiska och amerikanska företag, särskilt inom områdena läkemedel, bioteknik, telekommunikation och annan högteknologi. Flera av företagen som vi företräder är världsledande inom sina respektive områden. Vi anlitas för att i domstol skydda företagens mest värdefulla tillgångar i form av uppfinningar. Vi bistår även våra klienter att försvara sig mot påstående om patentintrång samt erbjuder rådgivning i äganderättsliga, strategiska och regulatoriska frågor. Vidare besitter vi expertkunskap inom konkurrensrättsliga frågor som rör patent, t.ex. vid tillämpning av branschstandarder.

Våra specialister inom patenträtt har mångårig erfarenhet av omfattande svenska och pan-europeiska patenttvister. Genom ett väl etablerat nätverk av patentingenjörer har vi möjlighet att framgångsrikt biträda i rättegångar som gäller de mest komplexa tekniska områdena. Vi har även möjlighet att med hjälp av specialister från utländska advokatbyråer bistå och företräda klienter i patenttvister som äger rum utanför Sverige, exempelvis Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Vår ambition är att vara förstahandsvalet i Sverige för innovativa företag som söker bästa möjliga rådgivning och ombud i komplicerade patenttvister.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: