Mönster & Design

Sandart & Partners biträder regelbundet klienter i frågor som rör mönsterrätt.

Mönster, även kallat design, utgör ett värdefullt skydd för produkters utseende. I vissa fall kan en produkts design även skyddas som brukskonst enligt upphovsrättslagen. Vi företräder såväl designskapare som företag som är i behov av expertkunskap inom mönsterrätt.

Som en av de ledande advokatbyråerna på området har vi lång erfarenhet av att företräda klienter i alla mönsterrättsliga frågor. Vi tillhandahåller strategisk rådgivning – och företräder våra klienter i rättegångar – om mönsterrätt. Dessutom har vi deltagit i lagstiftningsarbete inom mönsterrätten.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: