Upphovsrätt & Databasskydd

Vi är experter på upphovsrätt. Vi tillhandahåller rådgivning och företräder klienter inför domstol i alla upphovsrättsliga frågor.

Byrån har lång erfarenhet av att företräda rättighetshavare verksamma inom flera kreativa områden såsom musik, konst, litteratur, data och media i alla frågor som rör upphovsrätt och närstående rättigheter, inte minst i tvister.

Vi tillhandahåller också rådgivning angående skydd för innehållet i databaser. Detta särskilda skydd har mycket stor betydelse till följd av den digitala affärsutvecklingen, som möjliggör skapandet av omfattande databaser och samtidigt har medfört omfattande intrång i databasrättigheter.

Under flera år i rad har vi rankats som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige på upphovsrätt och vi har framgångsrikt företrätt klienter i ett mycket stort antal rättegångar. Flera av rättegångarna har lett till prejudikat och några av de mest uppmärksammade målen i Sverige inom upphovsrätt.

Vi besitter särskilt omfattande kompetens inom förvaltning av rättigheter och konkurrensrättsliga frågor som rör upphovsrätt. Vidare har vi djup förståelse för de utmaningar – men även möjligheter – som den ökade digitaliseringen innebär för kommersialisering och utnyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: