Varumärke

Vi är specialister inom varumärkesrätt och bistår våra klienter med att skydda och försvara varumärken.

Varumärken är bland de viktigaste tillgångarna i många företag. För att kunna vårda och tillvarata dess värde är det väsentligt att både ta fram strategier för dess användning och agera effektivt mot intrång i rättigheterna.

Vi har framgångsrikt företrätt klienter vid varumärkesintrång i ett mycket stort antal rättegångar och räknas som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige på området. Vi har särskilt omfattande erfarenhet av att företräda företag verksamma inom områdena livsmedel, läkemedel och media. Vi agerar som ombud inför svenska domstolar, Patent- och registreringsverket, EUIPO, Tribunalen och EU-domstolen.

Vi deltar i lagstiftningsarbete inom varumärkesrätten. Flera av våra jurister är även specialiserade på firmarätt och företräder klienter vid firmaintrång samt i frågor som rör registrering av företagsnamn.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: