Företagsnamn

Vi biträder klienter med att skydda och försvara deras företagsnamn (firmor).

Företagsnamn, dvs. firmor, påminner om varumärken på många sätt. Företagsnamn är ofta det mest naturliga sättet att identifiera och marknadsföra företagets verksamhet. Tvister om otillåten användning av kännetecken som är för lika någon annans företagsnamn påminner starkt om varumärkestvister. Det är vanligt att en enda tvist handlar om både varumärken och företagsnamn och det korsvisa skyddet dem emellan.

Tvister om företagsnamn aktualiserar ofta användning på Internet – t.ex. genom domännamn – med tillämpning av regler som fortfarande utvecklas i rättspraxis. Utöver arbetet vi har gjort för våra klienter kan nämnas att våra medarbetare har varit delaktiga i lagstiftningsutredningar på firmarättens område.

Läs om övriga immaterialrättsdiscipliner: