Marknadsrätten och lagstridighetsprincipen

Lagstridighetsprincipen vid påstående om intrång i immateriella rättigheter (förbud enligt marknadsföringslagen).

David Ramsjö, biträdande jurist på Sandart & Partners, har på tidskriften NIR:s (Nordiskt Immateriellt Rättsskydds) hemsida kommenterat ett avgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen om tolkningen av lagstridighetsprincipen inom marknadsrätten.

Kommentaren finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..”