David Ramsjö är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

David kommer närmast från Konkurrensverket där han arbetat som processråd. Dessförinnan arbetade David som rättssekreterare vid Marknadsdomstolen med marknadsrättslig inriktning.

David har stor erfarenhet av tvister som rör bl.a. marknadsrätt och upphovsrätt och ger löpande rådgivning avseende immaterialrätt. Sedan 2015 är han sekreterare i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och adjungerad ledamot i dess styrelse.

David gjorde sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet.