Ändringar i konsumentskydds-lagstiftningen

Den 13 juni 2014 träder nya lagar i kraft på konsumentskyddsområdet.

Lagändringarna berör företag som säljer varor eller tjänster till konsumeter, särskilt på distans eller utanför affärslokaler, t.ex. över internet. Ändringar kommer att ske i bl.a. distans- och hemförsäljningslagen (som byter namn till "lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler"), marknadsföringslagen och konsumentköplagen. Ändringarna görs för att införliva direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, som innebär att samma konsument-skyddsregler ska gälla i hela EU.

Lagändringarna innebär att företag som säljer varor eller tjänster till konsu-menter bör se över sina allmänna köpvillkor och rutiner för att lämna information.

Läs mer härPDF