Vi välkomnar Ebba Billing som biträdande jurist

Ebba har arbetat som trainee hos Sandart & Partners sedan 2021 och börjar nu, efter avslutade juriststudier, som biträdande jurist.