ÖoB vinner varumärkestvist mot Crocs: Crocs 3D-varumärke upphävs

Sandart & Partners har företrätt ÖoB i en varumärkestvist mot Crocs.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har den 2 december 2020 beslutat att Crocs svenska varumärkesregistrering av toffeln ”Crocs Classic” – ett s.k. tredimensionellt varumärke – ska hävas. Därmed fastställde PMÖD Patent- och marknadsdomstolens dom om hävning.

Crocs döms också att betala ÖoB:s rättegångskostnader i målet. Domen är slutlig och får inte överklagas.

PMÖD hävde varumärkesregistreringen eftersom Crocs varumärke saknade varumärkesrättslig särskiljningsförmåga (enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen). Vid bedömningen av särskiljningsförmågan konstaterade domstolen först att varumärket inte hade ursprunglig särskiljningsförmåga. Det har sedan tidigare funnits skomodeller på marknaden som liknar det registrerade varumärket och Crocs modell Classic avviker inte i tillräckligt hög grad från normen i branschen.

PMÖD kom också fram till att formen på Crocs Classic inte heller hade förvärvat särskiljningsförmåga. Domstolen fann att det marknadsföringsmaterial som Crocs hade lagt fram måste betecknas som påfallande magert. Dessutom fann domstolen att det utifrån den marknadsundersökning som Crocs hade åberopat – med hänsyn bl.a. till undersökningens utformning – inte gick att dra några slutsatser i frågan om själva formen på skon uppfattas som ett kännetecken för produkten.

En av PMÖD:s ledamöter var skiljaktig avseende motiveringen och gjorde bedömningen att det också fanns anledning att häva Crocs varumärkesregistrering eftersom varumärket endast består av en form som följer av varans art (enligt 2 kap. 4 § första punkten varumärkeslagen).

ÖoB har drivit målet om hävning eftersom Crocs i domstolen hade påstått att ÖoB gjorde varumärkesintrång genom att i sina varuhus sälja en annan toffel. Eftersom Crocs varumärkesregistrering nu har hävts står det klart att ÖoB inte har gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

Kontakt:

Anders Kylhammar anders.kylhammar@sandart.se

Johanna Galfvensjö johanna.galfvensjo@sandart.se

Patent- och Marknadsdomstolens dom i mål PMT 7014-19PDF