Karin Cederlund invald i NIR:s redaktionsråd

Vid NIRs styrelsemöte 14 december 2018 valdes Sandart & Partners delägare Karin Cederlund till ny ledamot av redaktionsrådet. Övriga medlemmar av är professorerna Niklas Bruun (ordf.), Jan Rosén, Ole-Andreas Rognstad och Jens Schovsbo.