Torbern Werner är specialiserad på tvistlösning, förvaltningsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Torbern har bred juridisk bakgrund och efter att ha arbetat i närmare ett decennium som Legal Counsel på Vattenfall AB har Torbern omfattande erfarenhet av energirelaterad juridik, offentliga upphandlingsfrågor, allmän bolagsrätt, skadeståndsrätt, entreprenadrätt, compliance-relaterade frågor, samt av uppdrag som styrelseledamot.

Torbern har därutöver en lång erfarenhet av strategiskt och rättsligt stöd i samband med lagstiftningsfrågor på bland annat energiområdet och bistår klienter i offentliga remissförfaranden och i samband med offentliga initiativ till nya eller förändrande lagstiftningar, förordningar, och föreskrifter.