Elin Lindh är specialiserad inom immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Elin arbetar framför allt med upphovsrättsliga- och marknadsrättsliga tvister. Hon har särskild erfarenhet som ombud vid patent- och marknadsdomstolarna men har också erfarenhet som ombud i avtalsrättsliga tvister och i internationella skiljeförfaranden.

Utöver sin roll som ombud inom tvistlösning tillhandahåller Elin löpande rådgivning till både svenska och internationella klienter, särskilt inom områdena immaterialrätt och marknadsrätt.

Elin innehar även rollen som sekreterare för Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU).