Dan Eklöf

Advokat, LL.D., Specialist counsel

Dan Eklöf är specialiserad på immaterialrätt och konkurrensrätt.

Dan har stor erfarenhet av forskning och rådgivning på dessa områden.

Dan har akademisk bakgrund och disputerade år 2004 för doktorsgraden vid Stockholms universitet. Beträffande immaterialrätten fokuserar han särskilt på upphovsrätt. För konkurrensrättens del ligger hans huvudsakliga inriktning på granskningar och rådgivning som följer av regleringen om missbruk av en dominerande ställning.

Dan har särskild kompetens beträffande EU-rätten och dess implikationer för immaterial- och konkurrensrätt. År 2008 utsågs han till docent i Europarätt vid Stockholms universitet, där han också undervisar.