BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppdaterad  2023-04-03
Sandart & Partners behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Besök på vår websida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies (för information om hur vi hanterar cookies, se Kakor). Den som väljer att kontakta oss via e-post, tex för att skicka in en anställningsansökan, anmäla sig till events eller skicka en förfrågan om vi kan åta oss ett uppdrag kommer däremot att lämna personuppgifter till oss.

Här nedan kan du ladda ner och läsa hur vi behandlar de personuppgifter som skickas till oss.

Behandling av personuppgifter avseende andra än klienter
Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker vår websida, www.sandart.se, eller mailar oss.

Behandling av personuppgifter avseende klienter
Denna informationstext beskriver hur personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för de uppdrag Sandart & Partners tillhandahåller våra klienter.

Här kan du läsa våra Allmänna villkor