WTR 1000 2011

WTR 1000 rankar Sandart & Partners inom "band 1" för bl.a. varumärkes- och patenträtt. Anders Kylhammar, Peter Sande och Karin Cederlund omnämns särskilt som ledande individer inom dessa områden.

WTR är en oberoende publikation som tar sikte på att belysa varumärkesfrågor i en internationell kontext. WTR 1000- rankningen baseras på omfattande undersökningar och täcker mer än 50 jurisdiktioner.