Chambers & Partners 2011

Chambers & Partners en internationell organisation med säte i London, granskar varje år med hjälp av medarbetare över hela världen, advokatbyråer och enskilda advokater inom respektive rättsområde för att ta reda på hur skickliga de är.

Även svenska byråer och jurister granskas och ännu en gång rankas Sandart & Partners Advokatbyrå i Band 1 inom immaterialrättsområdet.

Fyra av byråns advokater får individuella omnämnande och placeras in i kategorier för enskilda advokater.

Återigen rankas Dag Sandart och Peter Sande som Star Individuals, Karin Cederlund inom Band 1 och vi gratulerar särskilt advokat Anders Kylhammar som i år rankas inom Band 2.