Capri Sun vinner tvist i PMD: Intrång i 3D-varumärken

Sandart & Partners företrädde Capri Sun AG i en varumärkestvist mot F-S.L Food AB, avseende intrång i Capri Suns 3D-varumärken.

Capri Sun-koncernen säljer fruktjuicedrycker i särskilt utformade påsförpackningar, under varumärket ”Capri-Sun” med bl.a. smakerna Orange och Multivitamin. Påsförpackningarna är registrerade som 3D-varumärken med verkan i hela EU (EU-varumärken). Capri Suns drycker säljs i mer än 100 länder.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) har i sin dom den 1 december 2021 – vid vite om 500 000 kr – förbjudit F-S.L Food att sälja drycker med vissa förpackningsutstyrslar. PMD fastställde även att F-S.L Food är skyldigt att betala skälig ersättning till Capri Sun för utnyttjandet av Capri Suns EU-varumärken.

PMD bedömde att Capri Suns EU-varumärken – genom långvarig och omfattande användning – har förvärvat förstärkt känneteckenskraft och därmed har ett förhållandevis stort skyddsomfång. Vidare fann PMD att de drycker som F-S.L Food hade sålt, vilka benämndes Tropic King, liknade Capri Suns EU-varumärken i sådan utsträckning att det förelåg förväxlingsrisk.

Domen har vunnit laga kraft.

Kontakt:

Anders Kylhammar
anders.kylhammar@sandart.se

David Ramsjö
david.ramsjo@sandart.se

Patent- och marknadsdomstolens dom i mål PMT 5917-20 Pdf, 26.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Bild