Vi välkomnar Elin Lindh som biträdande jurist

Elin kommer närmast från Gävle tingsrätt och Kronofogdemyndigheten där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring.

Elin tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2020. Hon har även studerat juridik vid Macquarie University i Sydney.

Elin Lindh - Presentation och kontaktuppgifter