Vi välkomnar Emma Sandler som biträdande jurist

Emma kommer närmast från Patent- och marknadsöverdomstolen där hon varit föredragande jurist.