Vi välkomnar Nathalie Appadu som biträdande jurist

Nathalie kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring.