Vi välkomnar Stina Isaksson som biträdande jurist

Stina har arbetat som trainee hos Sandart & Partners sedan 2019 och börjar nu, efter avslutade juriststudier, som biträdande jurist.