Vi välkomnar Alicia Gallo som biträdande jurist

Alicia kommer närmast från Stockholms tingsrätt, där hon fullgjorde sin tingstjänstgöring.