Vi välkomnar Niklas Jansson som biträdande jurist

Niklas kommer närmast från Stockholms tingsrätt och Patent- och Marknadsdomstolen, där han fullgjorde sin tingstjänstgöring.