Vi välkomnar Björn Holmgren som biträdande jurist

Björn kommer närmast från Södertörns tingsrätt, där han fullgjorde sin tingstjänstgöring.

Björn tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet 2018.

Kontaktuppgifter och presentation