Tysklands författningsdomstol bifaller talan mot beslut att ratificera avtalet om en enhetlig patentdomstol

Idag (den 20 mars 2020) har Tysklands författningsdomstol förklarat att Bundestags beslut att ratificera avtalet om en enhetlig patentdomstol (”UPC”) ska anses vara utan verkan. Därmed har domstolen bifallit den talan som förts mot beslutet.

Författningsdomstolen förklarar att Bundestags beslut att ratificera UPC-avtalet resulterade i en faktiskt ändring av den tyska konstitutionen, något som hade krävt att beslutet togs med en kvalificerad majoritet (två tredjedelar). Detta eftersom beslutet medför att suveränitet förs över från tyska domstolar till UPC.

Trots att beslutet togs enhälligt av de ledamöter som var närvarande i Bundestag när beslutet togs, togs beslutet inte av två tredjedelar av samtliga ledamöter i Bundestag.

Nu återstår det att se vilka konsekvenser beslutet kommer att ha för UPC-samarbetet. Även om felet kan komma att åtgärdas genom att ett nytt beslut tas i Bundestag, denna gång med korrekt majoritet, kan beslutet resultera i avsevärda förseningar för UPC-processen.

Den tyska författningsdomstolens beslut kommer kort efter det att Storbritannien bekräftat att man ej avser att vara en del av UPC-samarbetet. Framtiden för UPC-samarbetet är således fortsatt oviss.

Pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster