Vi välkomnar David Carell som biträdande jurist

David kommer närmast från Stockholms tingsrätt, där han fullgjorde sin notarietjänstgöring.

Dessförinnan arbetade han som biträdande jurist på Gernandt & Danielsson advokatbyrå med fokus på främst tvistlösning och privat M&A.

Presentation och kontaktuppgifter