Karin Cederlund talare vid Advokatdagarna

Den 24 oktober 2019 höll Karin Cederlundöppnas i nytt fönster, advokat och delägare i Sandart & Partners, ett seminarium på Advokatdagarna om det nya upphovsrättsdirektivet på internet (det s.k. DSM-direktivet).

Under seminariet talade Karin bl.a. om den praktiska betydelsen av direktivets mest centrala bestämmelser, den kritik som har föregått direktivet och hur den nuvarande upphovsrättsordningen kommer att påverkas av införlivandet av direktivet i svensk rätt.