Två nya delägare i Sandart & Partners från 1 juli 2019

Sandart & Partners har valt in Julia Ericsson och Karin Westerberg som nya delägare i byrån. Båda är idag redan verksamma som advokater på byrån och tillträder som delägare den 1 juli 2019.

Julia Ericsson
Karin Westerberg


Julia Ericsson och Karin Westerberg är specialiserade på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning och har arbetat på Sandart & Partners sedan 2006 respektive 2007.

- Vi är mycket glada över att kunna välkomna Julia och Karin till delägarkretsen. Förutom att de båda är mycket skickliga advokater och har en gedigen erfarenhet inom sina specialistområden, tycker vi det är extra positivt att de kommer från advokatbyråns egna led och väljer att göra den satsning och bidra till verksamheten på det sätt delägarskapet innebär. Med dessa utnämningar stärker vi ytterligare Sandart & Partners position på marknaden och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla byrån tillsammans med våra nya delägare säger Göran Antonsson, Managing Partner på Sandart & Partners.