Vi välkomnar Christine Selenhag som biträdande jurist

Christine har arbetat hos Sandart & Partners sedan 2016 och tillträder nu efter avslutade juriststudier som biträdande jurist.