Rasmus Josefsson om Norstedts Juridiks nya avtalsjänst

Rasmus Josefsson intervjuas av Norstedts Juridik angående sitt arbete med delen om skiljeförfarande och alternativ tvistlösning i deras nya avtalstjänst.