IMK och RO bjuder in till seminarium hos Sandart & Partners

Ämnet för kvällen är "Regler i en ny reklamvärld – från rekommendationer till praxis" . Talare är bl.a. Linn Morin, David Ramsjö och Sara Yng från Sandart & Partners.

Läs mer på IMK:s, Institutet för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätts hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid:
2019-02-07 17:00 - 19:00

Reklam finns överallt och idag är de marknadsföringsrättsliga och marknadsetiska reglerna ett viktigt rättsområde som tilldrar sig alltmer uppmärksamhet. Inte minst i förhållande till hur reklambudskap får utformas på sociala medier och bloggar.

Genom ett samarbete mellan Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) och Reklamombudsmannen (RO) – där akademin och praktiken har samverkat – har reklamanvändningens riktighet analyserats med en framtidsspaning om vart rättsutvecklingen är på väg i lagstiftning, praxis och beslut. Frågor som grundläggande yttrandefrihet i förhållande till reklambudskap, reklamidentifiering och den anknytande frågan om medverkanansvar, miljöargument och könsdiskriminerande reklam har behandlats av studenter vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet under ledning av anställda vid IMK och RO. Arbetet har mynnat ut i boken Regler i en ny reklamvärld.

IMKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ROlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har därför nöjet att bjuda in till ett kvällsseminarium på Sandart & Partners Advokatbyrå, där de teman som tas upp i boken kommer att diskuteras i en bredare krets.

Inledning: Sanna Wolk från IMK jämte Elisabeth Trotzig och Gunilla Welander från RO ger en bakgrund till bokprojektet.

Talare: Bokförfattarna jur. kand. Sven Olsson, jur. kand. Olivia Otterstedt, jur.stud. Shideh Goodarzi, jur. kand. Joakim Sunding och jur. kand. Jakob Rönnerbäck (IMK/Uppsala universitet) jämte advokat Linn Morin, jur. kand. David Ramsjöoch jur. kand. Sara Yng (Sandart & Partners).

Vi avslutar med mingel, lättare förtäring och vidare diskussioner. Varmt välkommen!

Sanna Wolk Stojan Arnerstål
Ordförande IMK Föreståndare IMK

Elisabeth Trotzig Gunilla Welander
Reklamombundsman, RO Jurist, RO

Anmälan
Tid:
7 februari 2019 kl 17-19
Plats: Sandart & Partners, Norrlandsgatan 20 i Stockholm
Deltagaravgift: 960 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se