Vi välkomnar Alrik Runesson som biträdande jurist

Alrik har arbetat vid Sandart & Partners under flera år, varav de senaste som trainee, och tillträder nu efter avslutade juriststudier som biträdande jurist.