Karin Cederlund och Peter Sande talare vid SFIR:s praxisdag

Svenska Föreningen för immaterialrätt (SFIR) sammanfattar immaterialrättsåret vid Praxisdagen den 17 januari 2019, där Sandart & Partners delägare Karin Cederlund och Peter Sande medverkar som talare.

Karin Cederlund håller, tillsammans med Jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn och jur. dr Ulrika Wennersten i avsnittet om Upphovsrätt. Peter Sande håller, tillsammans med Professor, jur. dr Bengt Domeij; European Patent Attorney Niklas Mattsson AWA och docent Frantzeska Papadopoulou i avsnittet om Patenträtt.

Till anmälanlänk till annan webbplats

Praxisdagen fyller en ovärderlig funktion genom att välja ut, sammanfatta och analysera det som var viktigast under immaterialrättsåret 2018. Det är först genom att titta i backspegeln som vi kan sätta in det som hänt i ett vidare perspektiv och ana vartåt vindarna blåser. Ofta sker det först när hela rättsområdet beaktas.

PROGRAMMET

08.15 Registrering kaffe

08.45 VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT IMMATERIALRÄTTSÅR!
Professor, jur. dr, fil dr. h.c. Marianne Levin, ordförande SFIR

09.00 PMÖD och PMD - 28 MÅNADER
Hovrättslagman Christine Lager, chef för PMÖD; chefsrådman Anders Dereborg, chef för PMD

10.00 INTERNATIONELL PRIVATRÄTT TRÄNGER SIG PÅ…
Jur. dr. Lydia Lundstedt, universitetslektor Linköpings och Stockholms universitet

10.30 Kaffe

10.50 UPPHOVSRÄTTEN
Jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn, NIR; advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners; och jur. dr Ulrika Wennersten, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

12.10 LUNCH

13.00 MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET
Advokat Liselott Enström, Beatum Advokatbyrå; jurist Linnea Harnesk, Westerberg & Partners; och advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

13.45 KÄNNETECKENSRÄTTEN
Docent Stojan Arnerstål, Uppsala universitet; advokat, jur. dr Richard Wessman, Vinge; och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

15.00 Kaffe

15.20 PATENTRÄTTEN
Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet; European Patent Attorney Niklas Mattsson AWA; docent Frantzeska Papadopoulou, Stockholms universitet; och advokat Peter Sande, Sandart & Partners

16.40 Bensträckare

16.50 OTILLBÖRLIG KONKURRENS,
Företagshemligheter & Marknadsrätt
Advokat Henrik Bengtsson, Delphi

17.30 Champagnemingel!