Karin Cederlund och Mattias Rättzén talar under SFU:s studiedag

Svenska Föreningen för upphovsrätt (SFU) har Upphovsrättslig studiedag den 12 december. Ämnena för dagen är: Praxis, DSM-direktivet, EU-rättens genomslag och förhållandet till yttrandefriheten.

Karin Cederlund och Mattias Rättzén från Sandart & Partners håller, tillsammans med Daniel Westman i första blocket, Praxisgenomgång.

Inbjudan

Upphovsrättslig studiedag 2018: Praxis, DSM-direktivet, EU-rättens genomslag och förhållandet till yttrandefriheten

Föreningen inbjuder som vanligt till en innehållsrik studiedag i december. Vi summerar det viktigaste som hänt inom upphovsrätten det gångna året och blickar framåt mot nästa år. Dessutom fördjupar vi oss i EU-rättens genomslag i svensk upphovsrätt samt i förhållandet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet.

Förmiddagen ägnas åt 2018 års viktigaste rättsfall från EU-domstolen och svenska domstolar samt åt den senaste utvecklingen rörande DSM-direktivet (Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden).

Under eftermiddagen analyseras vilket genomslag den europiska upphovsrätten har fått i den nordiska upphovsrätten. Genomförandet av de upphovsrättsliga direktiven utvärderas och genomslaget i praxis diskuteras.

Ytterligare en gång riktas ljuset mot förhållandet mellan upphovsrätten och yttrandefriheten, framför allt med anledning av utvecklingen i svensk rättspraxis (t.ex. Skyttedals-målet) och de principiellt viktiga mål som ligger för prövning hos EU-domstolen.

Välkommen till Spårvagnshallarna den 12 december för en matnyttig och trevlig dag!

Mer information och anmälan: www.upphovsrattsforeningen.selänk till annan webbplats

Program

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe

09.30 – 10.45 Praxisgenomgång

Karin Cederlund, Sandart

Mattias Rättzén, Sandart

Daniel Westman, Oberoende rådgivare/forskare

10.45 – 11.15 Kaffe

11.15 – 12.30 En uppdatering om förhandlingarna rörande DSM-direktivet + diskussion

Patrik Sundberg, Justitiedepartementet

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 EU-rättens genomslag i nordisk upphovsrätt

Morten Rosenmeier, Köpenhamns universitet

Ulf Bernitz, Stockholms universitet

14.45 – 15.15 Kaffe

15.15 – 16.30 Upphovsrätten och yttrandefriheten – igen! Ny praxis m.m.

Anna Hammarén, Högskolan i Väst

Olle Wilöf, Journalistförbundet

Thomas Riesler, Svenska Fotografers Förbund

16.30 Avslutning