Vi välkomnar David Ramsjö tillbaka som biträdande jurist

David kommer närmast från Konkurrensverket där han arbetat som processråd. Dessförinnan arbetade han som rättssekreterare vid Marknadsdomstolen.

David kommer huvudsakligen att arbeta med immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Presentation och kontaktuppgifter