Eric M. Runesson utnämnd till justitieråd

Sandart & Partners delägare Eric M. Runesson har av regeringen utsetts till nytt justitieråd i Högsta domstolen. Eric tillträder sin nya tjänst den 3 september 2018.

"Det är ett stort förtroende som visats mig. Jag bär förtroendet med ödmjukhet och ser fram emot att få börja arbeta."

Eric har arbetat på Sandart & Partners sedan 1989 och som advokat och delägare sedan 1995. Han har huvudsakligen arbetat med tvistlösning samt avtals-och kontraktsrätt särskilt med anknytning till immateriella rättigheter. Eric har stor erfarenhet av att agera ombud i kommersiella tvistemål i domstol och inför skiljenämnd, främst inom områdena för företagsöverlåtelser, licens- och distributionsavtal. Vid sidan av att arbeta som ombud har han lång erfarenhet som skiljedomare och medlare.

Eric har kombinerat den praktiska verksamheten som advokat med forskning och undervisning inom områdena för förhandling, avtalsrätt och tvistlösning och han är författare till ett flertal böcker och artiklar inom kontraktsrätt och förhandlingsteknik. Eric har varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares medlingsinstitut och ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Eric är sedan 2016 adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Han har även avlagt Juris doktorsexamen och är sedan 2000 docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erics senaste artikel finns att läsa här: Jura novit curi and due process with particular regard to arbitration in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Juridiskt Tidskrift 2017-18 NR 1, s 172